Projekty SPORZL

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów pozyskała środki na realizację 15 projektów, z czego zrealizowaliśmy 10 przedsięwzięć, o łącznej wartości ponad 16 mln zł.

  1. System Edukacji Aktywizacji Integracji i Rozwoju Personelu PLL LOT

  2. Akademia Rozwoju Zasobów Ludzkich Generali

  3. Akademia Umiejętności Menedżerskich PKN Orlen

  4. Podnoszenie kompetencji kadr kluczem skutecznego działania na rynku ubezpieczeń (STBU)

  5. PTE Bankowy - Rozwój kadr, jako narzędzie budowy pozycji rynkowej

  6. Program rozwoju rezerwowej kadry menedżerskiej EC Wybrzeże S.A

  7. Projekt rozwoju kompetencji kadr Petrobaltic S.A.

  8. Podniesienie konkurencyjności poprzez rozwój strategicznych kwalifikacji kadr Hydrobudowa S.A.

  9. Akademia IP - Kadra Rozwojowa International Paper

  10. Program rozwoju kompetencji kadr EC Toruń S.A.

 

© 2009 Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów    email: efs@gfkm.pl    tel. (+48 58) 558-58-58 Designed by CAOgroup